Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны намрын ээлжит чуулганаар дараахь асуудлыг хэлэлцэнэ:

-Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл;
-Нийгмийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл;
-“Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2018 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай” Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл;
-Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл;
-Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл;
-Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төсөл;
-Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;
-Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;
-Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;
-Багшийн хөгжлийн тухай хуулийн төсөл;
-Донорын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;
-Баяжуулсан хүнсний тухай хуулийн төсөл;
-Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;
-Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, итгэмжлэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;
-Төв банк /Монгол банк/-ны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;
-Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл;
-Бусад.