‘Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын эсрэг арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэх төслийн 3 дугаар үе шат’-ийг хэрэгжүүлнэ

‘Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын эсрэг арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэх төслийн 3 дугаар үе шат’-ийг хэрэгжүүлнэ

Япон Улсын Жайка олон улсын байгууллагын санхүүжилттэй “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын эсрэг арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэх төслийн 3 дугаар үе шат”-ийн 3 дугаар үе шатыг 2018-2023 онд хэрэгжүүлэхээр талууд харилцан санал солилцож, хурлын тэмдэглэлд өнөөдөр гарын үсэг зурлаа. Уг арга хэмжээнд Жайка олон улсын байгууллагын төлөөлөл, БОАЖЯ-ын Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газрын дарга Г.Нямдаваа болон холбогдох газар, хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд оролцсон юм.

Төслийн хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-т туссан жишиг төслүүдийг загвар болгон хэрэгжүүлнэ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.