Ээлжит туршилтын үеэр 6.3 магнитудын хүчтэй чичирхийлэл Умард Солонгосын цөмийн туршилтаа явуулдаг газраас холгүй мэдрэгдсэн гэдгийг хөндлөнгийн шинжээч болох NORSAR–аас баталжээ. Уг чичиргээнээс шинжлэн үзвэл Умардынхны туршсан устөрөгчийн бөмбөг 120 килотонн хүчин чадалтай байх магадлалтай аж.

Г.Намуун