Хүний эрхийн албаны сонгууль ажиглах багийн тэргүүнийг хүлээн авч уулзлаа

Хүний эрхийн албаны сонгууль ажиглах багийн тэргүүнийг хүлээн авч уулзлаа
 Монгол Улсын Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил өнөөдөр  Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагын Ардчилсан институц, хүний эрхийн албаны Сонгууль ажиглах багийн тэргүүн, элчин сайд Гээрт-Хинрич Арэнсийг хүлээн авч уулзан, энэ 6 дугаар сарын 26-ны өдөр болох Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн асуудлаар ярилцлаа.

Элчин сайд Гээрт-Хинрич Арэнс ЕАБХАБ-ын АИХЭА 2013 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгууль, 2016 онд Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийг тус тус ажиглаж байсныг тэмдэглэж, энэ удаад ЕАБХАБ-ын гишүүн 20 орны 30 ажиглагч урт хугацаанд буюу өнгөрсөн 5 дугаар сарын 22-ноос ирэх 7 дугаар сарын 5-ыг дуустал манай улсад ажиллахыг тэмдэглэж, тус багийн ажилд дэмжлэг үзүүлж байгаад Гадаад харилцааны сайдад талархал илэрхийлэв.
Сайд Ц.Мөнх-Оргил Монгол Улс ЕАБХАБ-ын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож байгааг тэмдэглэж, цаашид тус байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн гурван чиглэл болох цэрэг-улс төрийн, эдийн засаг, байгаль орчны болон хүний аюулгүй байдлын чиглэлээрх хамтын ажиллагааг улам бүр өргөжүүлэх, нэн ялангуяа, эдийн засаг, нийгэм, хүний аюулгүй байдлын чиглэлээр тодорхой төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь чухал болохыг тэмдэглэв.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.