Энэ дагуу холбогдох яамныхан ерөнхий боловсролын сургуулиудад Эрүүл мэндийн хичээл оруулах бэлтгэлийг ханган ажиллаж байгаа аж. Түүнчлэн энэ хичээлийг хэзээнээс зааж эхлэх тухай шийдвэр гараагүй байна.