Тодруулбал,

  1. Гаалийн байцаагч Б.Ө-д ЭХТА-ийн 268.1-д зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсийг хэрэгсэхгүй болгож цагаатгасан
  2. Гаалийн байцаагч Б.Ц-д нэмж нэгтгэн гурван сая төгрөгийг эд хөрөнгө хурааж 6.6 жилийн хорих ялаар
  3. Гаалийн байцаагч Т.М-д гурван сая төгрөгийн эд хөрөнгө хурааж 6.6 жилийн хорих ял
  4. Гаалийн байцаагч И.Н-т гурван сая төгрөгийн эд хөрөнгө хурааж зургаан жилийн хорих ялаар
  5. Гаалийн байцаагч М.Э-д нэг сая төгрөгийг эд хөрөнгө хурааж 5.1 жилийн хорих ял
  6. Гаалийн байцаагч Б.О-т нэмж нэгтгэн гурван сая төгрөгийг эд хөрөнгө хурааж, гаалийн улсын байцаагчаар ажиллах эрхийг 2 жил хасаж 6 жил 6 сарын хорих ял
  7. Гаалийн байцаагч Н.Б-д нэг сая төгрөгийн эд хөрөнгө хурааж 5.1 жилийн хорих ял
  8. Гаалийн байцаагч Д.Н-т гаалийн улсын байцаагчаар ажиллах эрхийг нэг жилээр хасаж 2.6 жилийн хорих ял оногдуулж уг ялыг тэнсэж нэг жилийн хугацаагаар хянан харгалзахаар шийдвэрлэсэн байна.

Тэрчлэн зургаан хүнд ЭХЕА 551-д заасныг журамлан 3,5-3,7 жилийн хорих ял оногдуулсан бөгөөд 19 хүнд 1.6 жилийн хорих ял оногдуулж уг ялыг тэнсэж нэг жилийн хугацаагаар хянан харгалзахаар шийдвэрлэжээ. Мөн нэг хүнд оногдуулсан 1.6 жилийн хорих ялыг хойшлуулж шийдвэрлэсэн байна.

Ү.Үнэн