Энэ жил тус өдрийг “Монгол хүүхдүүд” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулах бөгөөд Сүхбаатарын талбайд урлаг соёлыг үзвэр, худалдаа, үйлчилгээний олон арга хэмжээ зохион байгуулагдах юм.