Үүний дагуу нэр дэвшигчид үнэмлэхээ албан ёсоор гардан авсныхаа дараа сонгуулийн зардлын данс нээх боломжтой болох юм. Зардлын дансаа нам болон нэр дэвшигч Сонгуулийн Ерөнхий Хороо, Татварын ерөнхий газар, Үндэсний Аудитын газарт данс нээлгэсэн өдрөөс хойш тав хоногийн дотор бүртгүүлэх үүрэгтэй ажээ.

Г.Гэрлээ