Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 1983 сонгуулийн хэсэг байгуулагдаад ажиллаж байна. Тодруулбал, 22 аймаг 339 сум, дүүрэгт сонгуулийн хороо байгуулсан. Сум, дүүрэг болон иргэдийн хурлын тогтоолоор зурагт хуудаст байршуулах 23500 орчим газрыг тогтоогоод байна. Сонгуулийн зардлын хэмжээг намууд 6.8 тэрбумаар, нэр дэвшигчийн хувьд 3.9 тэрбум төгрөгт багтаахаар тогтоожээ.

Д.Думаа