Сонгуулийн ерөнхий хороо нэр дэвшигчдийн материалыг хянаж байна

Сонгуулийн ерөнхий хороо нэр дэвшигчдийн материалыг хянаж байна

 Сонгуулийн Ерөнхий хороо Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчдийн материалыг энэ сарын 14-ний дотор хянана.

Сонгуулийн тухай хуулинд, “Сонгуулийн төв байгууллага нэр дэвшигчийн талаарх баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш 3 хоногийн дотор бүртгэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэх тогтоол гаргана” хэмээн заасан.

СЕХ энэ сарын 14 гэхэд тэдгээр нэр дэвшигчдийг бүртгэх эсэхээ албан ёсоор зарлах юм.

Г.Намуун

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.