Гэмтсэн хоёр хүүхдийг нэн шуурхай Чита хотын хүүхдийн эмнэлэгт шинжилгээнд хамруулж, эмнэлгийн тусламж үзүүлсэн байна. Бусад 16 хүнийг Агь тосгонд багшийн коллежийн дотуур байранд түр байрлуулсан байна.

Ү.Үнэн