ОХУ-ын хуулиар их хэмжээний сум, галт хэрэгсэл хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан бол 3-7 жилийн хорих ялаар шийтгэж, нэг сая рубль хүртэлх торгууль оногдуулдаг ажээ.

Г.Намуун