Заргалдахаас илүүтэй чадвараа сайжруул багш нараа

Заргалдахаас илүүтэй чадвараа сайжруул багш нараа

Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн 29 дүгээр тусгай сургууль дээр үүсээд буй нөхцөл байдалтай холбогдуулан БСШУСЯ-аас ажлын хэсэг байгуулагдан ажилласан юм. Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг өнөөдөр  олон нийтэд танилцуулав. Энэ үеэр БСШУСЯ-ны Боловсролын бодлогын газрын дарга Д.Эрдэнэчимэгээс дүгнэлтийн талаар тодрууллаа.

-Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг танилцууллаа. Хүүхдүүдийн тавьсан шаардлагад багш нарын ур чадварын асуудлыг тусгасан байсан шүү дээ. Үүнтэй холбогдуулан ямар дүгнэлт гарсан бэ?

-БСШУСЯ-аас ажилласан ажлын хэсгийн дүгнэлтийг та бүхэнд танилцууллаа. Өчигдөр ажлын хэсгийн дүгнэлт БСШУС-ын сайдад танилцуулагдаж, өнөөдрөөс дүгнэлтэд үндэслэж холбогдох арга хэмжээ авах албан даалгаварын чиглэл боловсруулагдаж байна. Ажлын хэсэг мэргэжлийн дохионы хэлний хэлмэрчидтэй хамтраад тус сургуулийн багш нараас ур чадварын сорил авч, дүгнэлт гаргаад байна. Улмаар тус ургуулийн нийт багш нарын 90 гаруй хувь нь үсгээр дохиж харилцах чадвартай байна гэсэн дүгнэлт гарсан. Энэ нь энгийн түвшний дохионы хэлний анхдагч чадвар юм. Харин мэргэжлийн багш нарын хувьд 21 багшаас таван түвшний сорил авсан. Үүнд 44 хувь нь хангалттай гэж үнэлэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл, мэргэжлийн багш нарын 50 гаруй хувь нь ур чадвараа сайжруулах ёстой гэсэн дүгнэлт гараад байна. Дүгнэлтийг үндэслээд холбогдох арга хэмжээ авна. Тухайлбал, МУБИС, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институттэй хамтраад нарийвчилсан сорилын ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулна. Үүн дээр үндэслэн хөтөлбөрийн түвшингийн  ялгаатай байдлуудыг тогтоож, багш нарын дохионы хэлний ур чадварыг дээшлүүлэх тусгайлсан мэргэжлийн сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

-Үүнээс гадна бас нэгэн ноцтой асуудал хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарсан нь бэлгийн хүчирхийлэлтэй холбоотой байсан. Энэ нь нотлогдсон уу?

-Багш нарын мэргэжлийн ёсзүйн зөрчилтэй холбоотой асуудлыг сурагчид шаардлагадаа тусгасан байсан. Энэ асуудлаар ажлын хэсэг газар дээр нь ажиллаж, нийт багш нарыг хамруулсан санал асуулга явуулж, судалгааны ажлыг зохион байгуулсан. Үүнтэй холбогдуулаад хүүхэд, эцэг, эхчүүдтэй ч уулзсан. Одоогоор бэлгийн дарамт үзүүлсэн, ямар нэгэн байдлаар хүчирхийлэл үйлдэгдсэн нь нотлогдож, тогтоогдоогүй байна. Тус сургуулийн захиргаанаас энэ асуудалтай холбогдуулан хуулийн байгууллагад хандсан байгаа. Тиймээс энэ асуудлыг цагдаагийн байгууллагаас шалгаж тогтооно. Урдчилсан байдлаар ямар нэгэн нотлогдсон зүйл гараагүй гэдгийг албан ёсоор хэлье. Харин  багш нарын ёсзүйтэй холбоотой бусад тодорхой асуудлууд тус сургууль дээр байж болзошгүй гэсэн урдчилсан дүгнэлт гарсан. Хамгийн гол зарчим бол хүүхдийн эрхийг хангах юм. Хүүхдийн аюулгүй, эрүүл орчинд суралцах орчныг нь хангах, хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах, дээдлэх зарчмаар энэ асуудалд бид хандаж байна. Ер нь бид асуудалд бодитой хандах ёстой. Үнэхээр ийм асуудал байгаа эсэхийг нотолсны дараа тодорхой арга хэмжээнүүдийг авна. Ажлын хэсгийн ажилласан хүрээнд бэлгийн дарамт, хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудал нотлогдоогүй байна. Хууль, цагдаагийн байгууллага үүнийг шалгаж, нотолно. Энэ дашрамд хэвлэл, мэдээллийн байгууллагынханд хандаж нэг зүйлийг хэлмээр байна. Асуудалд бодитой хандах нь чухал. Энэ нь өөрөө 29 дүгээр сургуульд суралцаж буй сурагчид, тэнд ажиллаж буй багш, ажилчдын хувьд эмзэг асуудал юм. Хууль, хяналтын байгууллагаар албан ёсоор нотлогдоогүй тохиолдолд 29 дүгээр сургууль даяараа ийм асуудалтай байдаг мэтээр олон нийтэд мэдээлэх нь эргээд хүүхдээ хайрлах, багшаа хүндэтгэх зарчимд сөргөөр нөлөөлж байгааг анхаарах нь зүйтэй.

-12 дугаар анги төгсөгчдийн сурлагын түвшинг харгалзаж үзсэн үү?

-Сурагчдын амралт тохиосон учраас ажлын хэсэг ажиллах үеэр сурагчдын түвшин тогтоох шалгалт явуулаагүй. Гэхдээ ажлын хэсгийн дүгнэлтэд сургалтын чанартай холбоотой хэд, хэдэн чиглэлүүд гарсан. Үүнд үндэслэж холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана.

-29 дүгээр тусгай сургуульд  ганцхан сэтгэлзүйч ажилладаг  юм билээ. Энэ нь хэр хангалттай үзүүлэлт юм бэ?

-Өнгөрсөн оны хоёрдугаар сард  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах тухай хууль батлагдсан. Үүнтэй холбогдуулан Боловсролын тухай хуульд тодорхой өөрчлөлтүүд орсон байгаа. Үүний нэг нь тусгай чиг үүргийн сургуулиад мэргэжлийн эмч, сувилагч, сэтгэлзүйч ажиллуулах бололцоог бүрдүүлсэн. Энэ дагуу 29 дүгээр тусгай сургуульд сэтгэлзүйч ажиллаж байна. Орон тооны хувьд 320 хүүхдийн дунд нэг сэтгэлзүйч ажиллах гэсэн нормативтай. Энэ хүрээнд ажиллаж байгаа. Гэхдээ тус сургууль дээр үүссэн нөхцөл байдалтай холбоотой ажлууд үргэлжилнэ. Энэ хүрээнд орон тооны асуудлыг судлах, тодорхой ажлууд хийгдэнэ.

-Тухайлбал, ном, сурах бичиг зэрэг сургалтын хэрэглэгдэхүүн дутмаг байдаг тухай мөн ярьж байсан. Бодлогын түвшинд энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?

-Тусгай сургуулиудын сурах бичгийг жил бүр хэвлэж байгаа. Одоогоор бага ангийн сурагчдын сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн бүрэн хэвлэгдсэн. Бүрэн, дунд боловсролын шатанд тусгай сургуулиудын сургалтын төлөвлөгөөг шинэчлэх ажил Боловсролын хүрээлэн дээр хийгдэж байна. Тусгай сургуулийн сургалтын төлөвлөгөө сурагчийн хөгжлийн хязгаарлалтай байгаа нөхцөл байдал, тухайн суралцагчийн онцлогт нь тохируулсан уян, хатан байхаар төлөвлөөд ажиллаж байгаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.