Монголын хүний төлөө намыг улсын бүртгэлд бүртгэв

Монголын хүний төлөө намыг улсын бүртгэлд бүртгэв

Хүсэлт гаргагчаас ирүүлсэн баримт болон намын дүрэм, мөрийн хөтөлбөр нь Үндсэн хууль, Улс төрийн намын тухай хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нийцсэн тул Монголын хүний төлөө намыг улсын бүртгэлд бүртгэх боломжтой гэж Дээд шүүх үзсэн байна.

Монголын хүний төлөө нам нь улсын бүртгэлд бүртгэлтэй 25 дахь нам болж байгаа ажээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.