Түүнээс гадна энэ өдөр хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар нийт 3062 ширхэг Засгийн газрын үнэт цаас 292.829.190  төгрөгөөр арилжигдсан байна.