Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат өнөөдөр төрийн захиргааны төв болон төрийн өмчит улсын үйлдвэрийн газрын удирдлагуудтай уулзахдаа “Монгол Улс 580 сая ам.долларын өрөө хугацаанд нь багтааж төлж чадах уу, эсвэл дампуурлаа зарлах уу гэдэг мэдээлэл олон улсын төвшинд гарч эхэлсэн. Манай ард иргэд ч ийм болгоомжлолтой байсан. Тиймээс энэ бондын өрийг төлөх чиглэлд тодорхой санаачилга гаргаж ажилласны үр дүнд Монгол Улс өнөөдөр хугацаа тулсан өргүй боллоо. Өөрөөр хэлбэл, 580 сая ам.долларын өрөө бүрэн шийдвэрлэж чадсан” гэв. Тодруулбал, таван жилийн хугацаатай, 5.75 хувийн хүүтэй 580 сая ам.долларын бондыг долоон жилийн хугацаатай, 7.625 хувийн хүүтэй бондоор сольжээ.