Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа

Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 2476.91 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 2.2 сая ам.доллар худалдан авах, 2481.97 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 26.5 сая ам.доллар худалдах, 354.15 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 27.0 сая юань худалдан авах, 361.7 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 12.0 сая юань худалдах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаагаар 16.0 сая ам.долларыг 2482.0 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар худалдаж авлаа.

2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 20.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаагаар саналуудыг биелүүлээгүй болно.

Сэтгэгдэл үлдээх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.